Resmi Gazete’de bugün neler var? (9 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

– Türk Devletleri Teşkilatı hükümetleri arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanması hakkında karar

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti arasında gümrük işbirliği konusunda ortak istişare komisyonu kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının onaylanması hakkında karar

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında gıda güvenliği alanında mutabakat zaptının onaylanması hakkında karar

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında medya ve iletişim alanlarında iş birliği protokolünün onaylanması hakkında karar

– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükûmeti arasında kültür varlıklarının yasadışı trafiğiyle mücadele anlaşmasının onaylanması hakkında karar

YÖNETMELİKLER

– Türkiye Barolar Birliği avukatlık staj yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Borsa muamelat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Oda muamelat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği genel kurul çalışma esasları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

KARAR

– Malvarlığının dondurulması kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesi’ne ait kararlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir