Kamu idareleri nakit taleplerini tek bir sistemden yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat tahminleri, aylık olarak THBS uygulaması kapsamındaki idareye ait her türlü nakit hareketini içerecek ve ilgili aydaki tüm iş günlerini kapsayacak şekilde THBS üzerinden hazırlanacak.

İlgili aya ilişkin nakit talebi ve tahsilat tahmini olmayan kamu idareleri, nakit talep ve tahsilat tahminlerinin olmadığını THBS aracılığıyla Bakanlığa bildirecek.

Hazine yardımı talepleri sistem üzerinden iletilecek

Genel bütçeden pay, hazine yardımı ve benzeri nitelikte transfer alan kamu idareleri, her ay izleyen 3 ayı kapsayacak şekilde haftalık bazda hazırladıkları genel bütçeden transfer ve hazine yardımı taleplerini en geç ilgili ayın son iş gününden 4 iş günü öncesine kadar THBS üzerinden Bakanlığa iletecek.

Kurumların, günlük nakit talepleri her gün THBS üzerinden onaylanarak en geç saat 10.30’a kadar Bakanlığa gönderilecek.

Kamu idareleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde hesap açma ve kapatma talepleri ile TCMB’nin yurt içi muhabiri olan banka ve diğer yurt içi bankalarda hesap açma, dönüştürme ve kapatma taleplerini Bakanlığa bildirecek.

İdarelerin, hesap açma, dönüştürme ve kapatma talepleri değerlendirilecek, uygun görülenler ilgili kamu idaresine iletilecek.

Kamu idaresi adına hesap açma, dönüştürme ve kapatma talimatı, Bakanlığın uygun görüşüyle ilgili bankaya verilecek.

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin, Kurum Tek İdare Ödeme Özel Hesabı veya Kurum Tek İdare Tahsilat Özel Hesabı’na bağlı olarak çalışacak şekilde açtıracakları hesaplarda Bakanlığın uygun görüşüne gerek olmayacak.

Söz konusu hesaplara ilişkin bilgiler, en geç hesabın açıldığı ayı takip eden ayın 4. iş gününe kadar Bakanlığa topluca bildirilecek.

Kamu idarelerinin ödemeleri için ilgisine göre Kurum Tek İdare Ödeme Hesabı ve Kurum Tek İdare Ödeme Özel Hesabı kullanılacak. Ayrıca, nihai alıcıya yapılacak ödemelerin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için ‘muhabir bankada’ ve zorunlu hallerde Bakanlıkça belirlenecek diğer yurt içi bankalarda yalnızca ödeme işlemleri için kullanılmak üzere kamu idaresince halihazırda kullanılan hesaplar, ödeme alt hesaplarına dönüştürülebilecek.

Nema paylaşımı yapılacak kamu idarelerine THBS kapsamında değerlendirilen kaynaklarına karşılık aktarılacak tutarlar, belirlenen formüle uygun şekilde tespit edilecek.

Çeyreklik dönemler itibarıyla hesaplanan tutarlar, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak tertiplere gider kaydedilerek, ilgili kamu idaresinin Hazineden alacak bakiyesine izleyen ayın sonuna kadar eklenecek.

İstisnai durumlarda, maaş, ücret ve benzeri nitelikteki zorunlu işlemler, burs, teminat, akreditif ve bağışa ilişkin işlemler ile otomatik geçiş sistemi ve hızlı geçiş sistemi üzerinden yapılan işlemler, şans oyunları ikramiye işlemleri ve afetler nedeniyle yapılacak harcamaların zamanında yapılması için bu amaçlarla açılan hesaplarda yeterli miktarda bakiye bekletilebilecek. Söz konusu hesaplarda bekletilecek bakiye, ilgili kamu idaresinin sorumluluğunda olacak.

Yurt içi bankalar aracılığıyla yapılan kredi kartları tahsilatları, tahsilatın yapıldığı günü takip eden günden itibaren maksimum 20 gün içinde ilgili kamu idarelerinin tahsilat hesaplarına aktarılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx