Yetişkinlerin örgün veya yaygın eğitime katılım oranı yüzde 22,9 oldu

Türkiye’de 18 yaş ve üzeri nüfustan son 12 ayda örgün veya yaygın eğitime katılanların oranı 2016 yılında %22,7 iken, bu oran 2022 yılında %22,9 oldu. En yüksek katılım %51,7 ile 18-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bunu, %33,2 ile 25-34 yaş grubu takip etti. Örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine 18 yaş ve üzeri erkeklerin %25,5’i katılırken, kadınlarda bu oran %20,3 olarak gerçekleşti.

Yaygın eğitim faaliyetleri %30,3 ile en fazla hizmetler alanında gerçekleşti

Türkiye’de fertlerin son 12 ay içerisinde katıldığı yaygın eğitim faaliyetleri Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F, 2013)’e göre değerlendirildiğinde, ilk sırayı %30,3 ile hizmetler aldı; bu eğitim alanını sırasıyla %15,6 ile sağlık ve refah ve %10,1 ile eğitim takip etti. Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik ise %1,4 ile son sırada yer aldı.

Yaygın eğitim faaliyetlerinin gerçekleştiği eğitim alanlarına yaş gruplarına göre bakıldığında 18-24, 25-34, 35-54 ve 55-64 yaş gruplarında ilk sırayı hizmetler aldı. 65 ve üzeri yaş grubu ise %28,9 ile sanat ve beşeri bilimler alanında, %28,6 ile sağlık ve refah alanında ilk sırada yer aldı.

 

Yaygın eğitim sağlayıcıları arasında ilk sırada işverenler yer aldı

Türkiye’de 18 yaş ve üzeri fertlerin katıldığı yaygın eğitimlerin sağlayıcısı olarak ilk sırada %40,2 ile işverenler yer aldı. Bunu, %29,6 ile yaygın eğitim kurumları ve %13,7 ile örgün eğitim kurumları takip etti. Eğitim alan kadınlarda yaygın eğitim sağlayıcısı olarak ilk sırada %35,7 ile yaygın eğitim kurumları ve eğitim alan erkeklerde ise %46,9 ile işverenler yer aldı.

Yaygın eğitim kurumları, 18-24 yaş grubunda yaygın eğitim sağlayıcı olarak ilk sırada yer aldı

Katılımcıların yaş gruplarına göre eğitim sağlayıcılarına bakıldığında ise eğitim alan 18-24, 55-64 ve 65 ve üzeri yaş gruplarında sırasıyla %38,1, %38,1 ve %53,1 ile yaygın eğitim kurumları; 25-34 ve 35-54 yaş gruplarında ise sırasıyla %42,6 ve %44,5 ile işverenler ilk sırada yer aldı.

Yaygın eğitime katılımın en önemli nedeni işini daha iyi yapmak oldu

Nedenlerine göre yaygın eğitime katılım incelendiğinde, ilk sırada %60,7 ile işini daha iyi yapmak yer alırken, bunu %53,8 ile ilgisini çeken bir konu hakkında bilgi edinmek ve %47,1 ile katılmaya mecbur olmak takip etti.

Gayriresmî öğrenme en fazla 18-24 yaş grubu nüfusta görüldü

Bilinçli, ancak daha az organize, daha az yapılandırılmış ve kişinin kendisi, ailesi veya toplum tarafından yönlendirildiği, örgün ve yaygın eğitimin dışındaki öğrenme faaliyetleri olarak tanımlanan gayriresmî öğrenme en fazla genç nüfusta görüldü. 2016 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan nüfusun %40,5’i gayriresmî öğrenme katılırken, bu oran 2022 yılında %47,2 oldu.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx