NKÜ KPSS puanı ile Hemşire alımı gerçekleştirecek. Müracaatlar ne vakit bitecek?

Posted by

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca Hemşire alımı yapacağını açıkladı. Hemşirelik Fakültesi, Sıhhat Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kısmı, Hemşirelik Yüksekokulu yahut Sıhhat Yüksekokulu Hemşirelik Kısmı mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını duyuran üniversite, KPSS puan sıralamasını temel alarak görevlendirme yapacak. İşte müracaat hali ve tarihi…

Son Müracaat Ne Vakit?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Hemşire alımı müracaatları 23 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 6 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar üniversitesinin müracaat.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online müracaat sistemine ilişkin ilişkideki Müracaat Formu eksiksiz ve yanlışsız bir formda doldurularak müracaat sürecini tamamlayabilecek. İstenen evraklar ve müracaat formu elektronik ortamda üzerinden gönderilecek. 

MÜRACAAT EKRANI

İstenen Evraklar Neler?

1 – Müracaat Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).

2 – Diploma yahut Mezuniyet Evrakı Fotokopisi (E-devletten alınabilir).

3 – KPSS imtihan sonuç evrakı

4 – Fotoğraf

5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Müracaat Kaideleri Neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut vazifeye başlamasına pürüz hali bulunmamak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla, vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Müracaat Kuralları Neler?

1 – KPSS imtihanına girmiş olmak, 2020 yılı KPSS P3 puanı temel alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan tahsil kaidesine uygun olması gerekmektedir)

2 – Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 – Vardiyalı çalışmaya pürüz bir durumunun bulunmaması.

4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararı mucibince bu hususa muhalif durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

RESMİ İLAN METNİ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.