Cıva içeren ürünler yasaklandı

Cıva içeren ürünler yasaklandı

Posted by

Türkiye, insan ve çevre sağlığını tehdit eden cıva kullanımı, emisyon ve salımlarını kontrol altına almak için 2014 yılında imza attığı Minamata Sözleşmesi’ne resmen taraf oldu. Buna göre, cıva madenciliği ve cıva içeren zararlı ürünlerin üretim, ithalat ve ihracatı yasaklandı. Büyük sanayi tesisleri cıva salınımlarını azaltacak, mümkünse tamamen ortadan kaldıracak.

Meclis’te kabul edilen kanun, Türkiye’nin çevre kirliliği ile mücadelesinde kritik bir adım olacak. Düzenlemeye göre Türkiye’nin ilk yükümlülüklerinden biri “cıva madenciliğinin yasaklanması” olacak. Cıva ve cıva bileşiklerinin üretim, ithalat ve ihracatı yasaklanacak. Bunlara ilişkin atık ve stoklar etkin şekilde bertaraf edilecek. Küçük ölçekli altın madenciliğinde kullanılan cıva miktarı ve salımı azaltılacak.

Verilere göre Türkiye’de yıllık bazda 34,61 ton cıva insan faaliyetlerinden kaynaklı olarak çevreye salınıyor. Bu salımların yüzde 74’ü atmosfere, yüzde 21’i karaya ve yüzde 5’i suya yapılıyor. Hava, su ve toprak gibi tüm ortamlara yapılan cıva salımlarının yüzde 30’u ise kömür yakıtlı elektrik santrallerinden kaynaklanıyor. Türkiye, 3 yıl içinde cıva kullanımını azaltmak üzere bir “ulusal plan” hazırlamak zorunda da olacak.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.