Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ‘eksik hesaplanan memur maaş zamları’ için harekete geçti

Posted by

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez İdare Şurası tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada olması gereken hesaplama tekniği de paylaşıldı. Açıklama şöyle:

“25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Periyot Toplu Kontratının, İkinci Kısım Birinci Kısmının Enflasyon farkı ödemesi başlıklı 8. Unsuru uyarınca;

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyat Endeksinin; 2022 yılı Haziran ayı endeksinin 2021 yılı Aralık ayı endeksine nazaran altı aylık değişim oranının 5. Hususun 1. Fıkrasında 2022 yılının 1. altı aylık devri için öngörülen yüzde 5 oranını, aşması halinde, 5. Hususun 1,2,3,4. Fıkralarında yer alan katsayılar, mukavele fiyatı artış oranları ve fiyat tabanları ile 7. Unsurda yer alan ortalama fiyat toplamı üst sonu, kelam konusu altı aylık devirlere ait enflasyon sayısının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere arttırılır’ formundadır.

Ayrıca 7351 sayılı Kanunun 16. Unsurunda 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnameye aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

‘GEÇİCİ UNSUR 38 – 4688 sayılı Kanuna nazaran düzenlenen Kamu Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Periyot Toplu Mukavelenin İkinci Kısım Birinci Kısmının 5 inci unsurunun birinci fıkrası uyarınca yüzde 5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, mukavele fiyatı artış oranları ve fiyat tavanları ile 7’nci hususu uyarınca 2022 yılının birinci altı aylık periyodu için belirlenmiş olan ortalama fiyat toplamı üst sonu yüzde 7,5 oranına nazaran yine belirlenerek uygulanır.

Aynı Kısmın 8 inci hususunun birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan yüzde 5 oranı yüzde 7,5 olarak uygulanır.’

BAKANLIĞA DİLEKÇE

Yapılan inceleme sonucunda; Bakanlık tarafından yapılan hesaplamada altı aylık enflasyon oranında, evvelki altı ayın başında toplu mukavele ile yapılan artırım oranını puan olarak düşmek yerine yüzde olarak düşüp enflasyon farkının hesaplandığı tespit edilmiştir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyon olarak tespit ettiğimiz nedenlerden ötürü eksik hesaplanan memur maaş artırım oranlarının düzeltilerek, mevzuat kararları ve Toplu Kontrat kararları doğrultusunda gerçek hesaplaması ve buna istinaden gerekli düzenlemenin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na dilekçe verdik.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.