Bakan Mahmut Özer’in kaleminden Türkiye’de Eğitimi Yine Düşünmek kitabı

Posted by

İlk ve ortaokul eğitiminde son 20 yılda yaşanan dönüşümü anlatan Özer, post-korona devrinde uzaktan eğitimin zorlukları, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, yükseköğretime girişte karşılaşılan sorunlar, öğretmenlerin yaşadıkları kuvvetli süreçler üzere yeniliğini koruyan başlıklarla okurları eğitim sisteminin açmazlarını bütünsel bir bakış açısı ile yine düşünmeye davet ediyor.

“Türkiye’de Eğitimi Yine Düşünmek”, 2000’li yıllarla birlikte Türkiye’de eğitim alanında yaşanan gelişmeleri aktarırken problemlere dair potansiyel tahlil tekliflerini de okura sunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in kaleme aldığı kitap, ulusal ve memleketler arası bilimsel makalelerin referansıyla başarıyı belirleyen tek faktörün okul olmadığını, ailelerin eğitim durumlarının, gelir düzeylerinin, mekansal şartların ve aile bireylerinin toplumsal hayatlarının öğrencilerin akademik başarılarıyla yakından alakalı olduğunu hatırlatıyor.

Eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik dört mümkün tahlil

1999 yılında yürürlüğe giren ve on yılın üzerinde yürürlükte kalan “katsayı uygulaması” ile derinleşen problemlerin güzelleştirilmesine yönelik dört tahlil önerisi sunan Özer; öğretmenlere daha fazla yatırım yapılmasına, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamasına nazaran düşük düzeyde kalan okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının artırılmasına, okullar ortası imkân farklılıklarının azaltılmasına, meslek okullarından eğitimin güçlendirilmesiyle birlikte iş gücü piyasasının dinamiklerine nazaran arz-talep istikrarının rasyonel bir tabana oturtulmasına dikkat çekiyor.


Sayfa: 184

Bütüncül yaklaşım

Kitap, Türkiye’de eğitim sisteminde öncelikli problemleri ve bu sıkıntılara yönelik tahliller için atılan adımları içeren iki kısımdan oluşuyor. “İyileştirme Alanlarına Genel Bakış” başlıklı birinci kısımda; “Eğitim ve Beşeri Sermaye, Türkiye’de Eğitimin Evrenselleşmesi, Türkiye’de Eğitimin Demokratikleşmesi, Kız Çocuklarının Okullaşma Probleminin Çözülmesi, Okullar Ortası Muvaffakiyet Farkları, İmtihan Baskısı, Eğitimde Mutabakat Mümkün mü?, Büyüme Kaliteye Düşman Olmak Zorunda mı?, Islahat mu Daima Düzgünleştirme mi?, Yaratıcı Öğrenme Spirali ve Akış, Okul İklimi” konularına değiniliyor.


“Başka bir eğitim mümkün mü”

“Türkiye’de Eğitimi Yine Düşünmek”, sistemin içinde kronikleşmiş biçimde tekrarlanan retorikleri sorgulayarak güzelleşmesine ihtimal verilmeyen problemlerin, uygun bir planlamayla nasıl çözülebileceğine dikkat çekiyor ve toplumun eğitim konusundaki tüm paydaşlarını “Başka bir eğitim nasıl mümkün olabilir?” sorusunu düşünmeye davet ediyor.

Kitaptan

“Sıklıkla tekrar edilen bir kelam vardır: Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür. Okullara yapılan yatırımlar, fiziki ortamla ilgili iyileştirmeler eğitimin niteliğine bir yere kadar tesir eder. Tüm bu yatırımları bir bağlama yerleştiren ve manalı kılan kilit aktör ise öğretmendir. Bu nedenle hem eğitim sistemimizin kalitesini daima düzgünleştirmek hem de bilhassa eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için öğretmenlerimize yatırım yapmamız gerekiyor.”Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.